صفحه پرداخت

اطلاعات پرداخت

بسته شامل : موشن گرافیک توصیفی یک دقیقه ای، نگارش سناریو، استوری بورد، گویندگی، موشن گرافیک، صفحه کسب و کار و فروشگاه آنلاین می باشد.

  • نام بسته : بسته شماره 3

مبلغ قابل پرداخت:
3,920,000 تومان

شماره پشتیبانی: 02188891145